พาณิชย์ตรัง ควง สำนักชั่งตวงวัด สุ่มตรวจตาชั่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ หลังเกษตรกรยิ้มได้เพราะราคาดี จงใจดัดแปลงแก้ไข ระวังโทษ พบความผิดปกติ สายด่วน 1569 ร้องเรียนได้


.

.

ตรัง-พาณิชย์ตรัง ควง สำนักชั่งตวงวัด สุ่มตรวจตาชั่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ หลังเกษตรกรยิ้มได้เพราะราคาดี อึ้ง!พบเศษดินลานไม้อุดตาชั่งเพียบ แนะทำความสะอาดบ่อยๆ ตรวจละเอียดเพื่อความเที่ยงตรง-เป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย จงใจดัดแปลงแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ ระวังโทษ พบความผิดปกติ สายด่วน 1569 ร้องเรียนได้

.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 จากกรณีราคาสินค้าทางการเกษตรหลายรายการในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มปรับตัวอยู่ในเกณฑ์ดี อาทิ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567) ราคารับซื้อปาล์มน้ำมันทะลายจังหวัดตรัง ลานเทรับซื้อ 5.1-5.2 บาท/กิโลกรัม โรงงานรับซื้อ 5.2-5.5 บาท/กิโลกรัม ราคาไม้ยางพาราท่อน เฉลี่ย 1.7 บาท/กิโลกรัม ราคาน้ำยางพาราสด(ณ โรงงาน) 75.50บาท/กิโลกรัม ราคายางแผ่นดิบ 80.75บาท/กิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควัน 87.99บาท/กิโลกรัม ทำให้หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดย นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายวราชัย ไตรอรุณ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 3-5 กระบี่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกสุ่มตรวจมาตรฐานชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้รับซื้อและผู้ขายสินค้าเกษตร โดยได้นำรถบรรทุกพร้อมลูกตุ้มน้ำหนักสำหรับตรวจสอบชั่งตวงวัด ลงพื้นที่สุ่มตรวจวัดน้ำหนักตาชั่ง ในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย เป็นโรงงานรับซื้อและแปรูปไม้ยางพาราขนาดใหญ่ 1 แห่ง และลานรับซื้อไม้ยางพาราขนาดเล็ก 1 แห่ง

.

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบมาตรการทั้งบริเวณตาชั่ง ห้องควบคุม คอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักโดยละเอียด อาทิ ตราตรวจประเมินมาตรฐานเครื่องชั่ง กำหนดรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุทุก 2 ปี ระบบหัวอ่าน ระบบจอแสดงผล ขดลวดผนึกป้องกันการแก้ไขดัดแปลง ตลอดจนวงจรตาชั่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความเที่ยงตรง เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การตรวจเครื่องชั่งมี 3 ประเภท คือ 1.การตรวจรับรอง จะตรวจทุก 2 ปี 2.ตรวจสอบระหว่างการใช้งาน จะตรวจทุก 1 ปี และ3. ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน ตามนโยบายกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผลการสุ่มตรวจไม่พบการกระทำผิด น้ำหนักชั่งตรวจสอบไม่เบี่ยงเบนเกินกว่ากฎหมายกำหนด ทั้งนี้ตามพ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด ให้ค่าความเบี่ยงเบนที่อัตราน้ำหนักไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม ค่าเบี่ยงเบนบวกลบได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ 10,001-40,000 กิโลกรัม เบี่ยงเบนบวกลบได้ไม่เกิน 40 กิโลกรัม หากพบคลาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบนเกินกว่ากำหนด เจ้าหน้าที่จะผูกสัญลักษณ์งดใช้งานตาชั่ง จนกว่าเจ้าของตาชั่งจะแก้ไขซ่อมแซมจนผ่านการตรวจประเมิน หรือหากพบจงใจแก้ไขดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์โดยมิชอบ จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

.

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง

.

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้ประสานงานกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 3-5 กระบี่ ซึ่งดูแลจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง 2 มาตรการ ได้แก่ 1.ออกสุ่มตรวจดูแลการซื้อขายจริง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และ2.ตรวจตามข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนที่มาขายสินค้าเกษตรที่มีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับลานรับซื้อสินค้าเกษตร ว่าเครื่องชั่งตวงวัดมีความเที่ยงตรงหรือไม่ รวมทั้งราคาที่เป็นธรรม ซึ่งตรงนี้สำนักงานชั่งตวงวัดพร้อมออกตรวจตามที่มีข้อร้องเรียนทันที อย่างวันนี้เรามีการสุ่มตรวจการซื้อขายจริง อยากให้ประชาชนมีความมั่นใจเรื่องเครื่องชั่งตวงวัด ที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้น ในส่วนของราคาสินค้าต่างๆนั้น ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้มีการติดตามราคา เผยแพร่ราคาผ่านเพจเฟสบุ๊กของสำนักงาน เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับทราบราคาซื้อขาย สามารถเปรียบเทียบทิศทางราคาประกอบการตัดสินใจซื้อขายสินค้าได้

.

นายวราชัย ไตรอรุณ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 3-5 กระบี่(ซ้าย)

.

ด้านนายวราชัย ไตรอรุณ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด 3-5 กระบี่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของเครื่องชั่งได้ใช้งานเครื่องชั่งตวงวัดถูกกฎหมาย เช่น คำรับรองไม่สิ้นอายุ เจ้าของมีการตรวจสอบเครื่องชั่งทุก 2 ปี เพื่อเป็นการรักษาความถูกต้องของเครื่องชั่งตามกฎหมาย ผนึกป้องกันการแก้ไขไม่ถูกทำลายหรือทำให้เสียหาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีพฤติกรรมเอาเปรียบลูกค้า ผู้ใช้งานเครื่องชั่งมีการออกใบชั่งให้กับลูกค้าถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าลานรับซื้อไม้เป็นดิน ทำให้ดินติดล้อรถบรรทุกไม้ที่จะนำมาขายทั้งขาเข้าและขาออก ทำให้ดินสะสมใต้แท่นชั่ง ทำให้เครื่องชั่งเกิดความคลาดเคลื่อน ประกอบกับลานรับซื้อไม้มีแท่นชั่งเป็นแบบเก่า แท่นชั่งเตี้ยใกล้กับพื้น ทำความสะอาดใต้แท่นชั่งยาก ซึ่งต้องนำไปแก้ไขต่อไป ซึ่งลานไม้ควรติดตั้งแท่นชั่งยกสูงจากพื้นเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

.

นายวราชัย กล่าวด้วยว่า สำหรับข้อปฏิบัติควรระวังทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ซื้อต้องตรวจสอบคำรับรอง อย่าให้คำรับรองสิ้นอายุ ผู้ซื้อมีหน้าทีรักษาความถูกต้องของเครื่องชั่งทุก 2 ปี ในกรณีที่มีการซ่อมเครื่องชั่ง เมื่อช่างทำการอัดผนึกป้องกันการแก้ไขแล้ว ก็ขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อที่สำคัญสำหรับลานไม้ ขอให้ลานไม้ทำความสะอาดเครื่องชั่ง โดยเฉพาะใต้แท่นชั่งที่มีดินสะสมจนทำให้มีความคลาดเคลื่อน ในส่วนตัวผู้ขายต้องสังเกตน้ำหนักรถเบา และหากประเมินน้ำหนักของน้ำมันในถังของรถ ก็จะประเมินได้เลยว่ามีความคลาดเคลื่อนอย่างไร หรือหากไปชั่งเทียบน้ำหนักกับลานใกล้เคียงได้ก็ยิ่งดี  ถ้าทราบน้ำหนักรถของตัวเอง จะประเมินได้เลยว่าเครื่องชั่งถูกหรือผิด หากเป็นไปได้สามารถชั่งน้ำหนักสินค้าของตัวเองก่อนได้ โดยวิธีสุ่มเพื่อตรวจสอบผู้ซื้อไปในตัว และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ขายเอง หากประชาชนมีข้อร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแส สามารถโทรสายด่วน 1569 หรือ ประสานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้เลย

.

ภาพ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

ตรังเปิดป้ายศูนย์รักในหลวงฯ ปกป้องสถาบันฯ เตรียมเดินรณรงค์ทั่วประเทศ จี้นักการเมืองดันเงินเดือนผู้สูงอายุ 3 พันบาท-สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ “จอมพลปฏิวัติ” ชี้ เห็นต่างได้ แต่ต้องไม่แตะสถาบันฯ

อ่านต่อ »

เทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล “ดร.สัญญา” เผย ผลงาน 5 นครต้นแบบ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์นโยบาย-ภารกิจ-ผลการดำเนินงานต่อประชาชน

อ่านต่อ »

Categories

หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว

ตรัง-หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว สุดครึกครื้น ชิมแกง 4 กษัตริย์-ขนมซีด่ะ โรแมนติกชมพระอาทิตย์ตกทะเล สีสันประธานหมุนเครื่องเรือเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567 ที่แหลมหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

อบจ.ตรัง จัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ปีที่ 3 ระดม 5 ชุมชนเมืองเก่า ชูจุดขายทางอัตลักษณ์-วัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ตรัง-อบจ.ตรัง จัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ปีที่ 3 เม.ย.-พ.ค.นี้ ระดม 5 ชุมชนเมืองเก่า ชูอัตลักษณ์-จุดขายทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน แก๊งคุณยายโชว์ตำหมากกลางงาน พร้อมชวนชิมเมนูพื้นถิ่นโบราณเพียบ

ตรังเปิดป้ายศูนย์รักในหลวงฯ ปกป้องสถาบันฯ เตรียมเดินรณรงค์ทั่วประเทศ จี้นักการเมืองดันเงินเดือนผู้สูงอายุ 3 พันบาท-สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ “จอมพลปฏิวัติ” ชี้ เห็นต่างได้ แต่ต้องไม่แตะสถาบันฯ

ตรัง-เปิดป้ายศูนย์รักในหลวงฯ เดินหน้ากิจกรรมปกป้องสถาบันฯ ไม่ยุ่งการเมือง เตรียมเดินรณรงค์ทั่วประเทศ  จี้นักการเมืองเดินหน้าเงินเดือนผู้สูงอายุ 3 พันบาท-สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ นักแฉทุจริตคนดัง “จอมพลปฏิวัติ” ชี้ เห็นต่างได้ แต่ต้องไม่แตะสถาบันฯ  คนไทยกราบไว้มายาวนาน รัฐธรรมนูญเขียนแยกจากการเมืองไว้ชัดเจน

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors