สาวตรังจิตอาสาสอนภาษา ชวนเด็กตรังร่วมกิจกรรม Speech ภาษาอังกฤษ “ตรังในฝันที่อยากเห็น” ไร้การแข่งขัน เปิดสนามความคิดอิสระ


.

ตรัง-สาวตรังจิตอาสาสอนภาษา ชวนเด็กตรังร่วมกิจกรรม Speech ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ Smile kidsTrang : Trang’s future journey “ตรังในฝันที่อยากเห็น” ไร้การแข่งขัน เปิดสนามความคิดอิสระ ให้เด็กรักในการใช้ภาษา ชวนนร.พื้นที่ห่างไกลร่วมกิจกรรม สนุก-อบอุ่น-ได้ความรู้

.

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง สถาบันสอนภาษาทางเลือก Smile Kids Trang จัดงาน Robinson Life Style Speech&Spark : Trang’s Future Journey เพื่อเด็กและสังคม เป็นกิจกรรมการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร  การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดเชิงสร้างสรรค์  เสริมสร้างกล้าและมั่นใจ และกล้านำเสนอความคิดของตัวเด็กๆเอง กิจกรรมภายในงาน มีการพูด Speech เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับจินตนาการเมืองตรังในอนาคตของเด็กๆ กิจกรรมวาดภาพเมืองตรังในอนาคต กิจกรรมทักษะวาดภาพสีน้ำ เกมสนุกสนานกระตุ้นพัฒฯการ ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และระหว่างเด็กๆด้วยกัน พร้อมของรางวัลมากมาย ตลอดจนการแสดงดนตรีและการแสดงจากเด็กๆ ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งจากโรงเรียนในเขตเมือง และอำเภอที่อยู่ห่างไกล โดยเหล่าเด็กๆได้ขึ้นเวทีนำเสนอความคิดของตนทั้งแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว ในขณะที่ผู้ปกครองที่ร่วมงานก็ให้ความสนใจจูงญาติพี่น้องมาร่วมเชียร์และได้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกหลาน

.

นางอุมารินทร์ แสนโพธิ์ หรือ ตาล ผู้จัดงาน กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กกล้าที่จะแสดงออก และจากการที่ไปดูงานในต่างประเทศเห็นได้ว่าเขาให้ความสำคัญกับเสียงของเด็กและเยาวชน ดังนั้นจังหวัดตรังก็ควรให้ความสำคัญกับเสียงเยาวชน กิจกรรมวันนี้ให้เด็กพูดถึงจังหวัดตรังในอนาคตที่เขาอยากเห็น โดยกิจกรรมไม่ได้จัดในรูปการแข่งขัน เพราะเราต้องการให้เด็กแสดงออกถึงความฝัน จินตนาการอย่างอิสระ เพราะเด็กที่เขาพูดไม่บางทีเก่งสามารถสื่อสารผ่านภาพวาดได้ ขณะที่เด็กที่เล่นเก่ง วาดภาพเก่ง อาจจะพูดไม่เก่ง แต่ทุกคนจะได้นำเสนอในสิ่งที่ตัวเองถนัด เป็นพื้นที่อิสระที่ไม่มีผิดไม่มีถูก วันนี้มีทั้งเด็กนักเรียนจากอำเภอต่างๆและอำเภอเมืองตรัง โดยเรามีเป้าหมายให้เด็กเป็นศูนย์กลางซึ่งกันและกัน เรื่องของการพูดเมื่อกล้าพูดความมั่นใจก็จะตามมา และอยากจะทำครั้งต่อๆไป ครั้งนี้ตนอยากให้การ Speech เริ่มต้นจากความคิดสร้างสรรค์ เป็นความรู้สึกจากภายในใจของเด็กที่แท้จริง เป็นการคิดดีและพูดเชิงบวกให้กับสังคม

.

นางอุมารินทร์ กล่าวอีกว่า วันนี้ความร่วมมือของผู้ปกครองดีมาก ผู้ปกครองที่เข้ามาจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของเรา ว่าการปลูกฝังภาษาอังกฤษให้เด็ก ต้องเริ่มจากให้เขารัก ให้เขาสนุก ให้ซึมซับไปทีละเล็กละน้อย ครูเป็นเสมือนโค้ช มีการสื่อสาร การเล่น ที่แฝงไปด้วยบทเรียนโดยเด็กไม่รู้ตัว ไม่รู้สึกว่าตัวเองเรียนอยู่ แล้วเด็กๆจะหลงรักภาษาอังกฤษ เด็กจะมั่นใจและก้าวข้ามความกลัวได้ สำหรับตนมองว่าภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นวิชาเรียน แต่เป็นความรู้เป็นประตูสู่โลกกว้าง ถ้าเขาสามารถอ่าน สื่อสารได้ เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้มากขึ้น

.

“โครงการนี้ยังมีการทำจิตอาสาหาครูต่างชาติ เพื่อไปสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ในโรงเรียนห่างไกล ต่างอำเภอในตรังด้วย ให้เด็กที่ห่างไกล ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม ได้ออกแบบกิจกรรมได้ร่วมสนุก ให้เด็กนักเรียนรู้สึกว่าฝรั่งหรือชาวต่างชาติไม่ได้น่ากลัว ไม่กลัวที่จะพูด และหากเด็กที่สนใจสามารถเข้าวัดระดับความรู้ก่อนเรียน ว่าเด็กอยู่ในระดับใดเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม”นางอุมารินทร์ระบุ

.

นายชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์ ผู้ปกครอง กล่าวว่า เด็กๆสมัยนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมาก เขาต้องการพื้นที่ให้แสดงออก ให้เขามีคุณค่า มีตัวตน และภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 ที่ 4 มีความสำคัญ จังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวจีน หากมีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะสามารถสื่อสารและทำงานได้หลากหลาย มีอนาคตที่ดี สมัยนี้ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ วันนี้กิจกิจกรรมดีมาก และยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครตรัง โรงเรียน และผู้ปกครอง เด็กๆที่มากิจกรรมหลากหลาย เช่น กิจกรรมบนเวที กิจกรรมวาดรูป ระบายสี เล่นเกมส์ เป็นกิจกรรมที่สนุก เด็กไม่รู้สึกเครียดหรือกดดัน ต่างจากสมัยที่ตนเรียนที่หากพูด อ่าน เขียนผิด มักจะโดนทำโทษหรือโดนตี แต่รุ่นใหม่ผิดก็แก้ไข ให้กำลังใจ ให้ฝึกฝนไปเรื่อยๆ แล้วจะสื่อสารได้ และจะรักภาษาอังกฤษ

.

ด้านนางสาววรางคณา บุญมีประเสริฐ ผู้ปกครอง กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้สนุกมาก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กบอกว่าว่าอยากเห็นอนาคตเมืองตรังเป็นอย่างไร เด็กได้รู้สึกอยากสร้างสรรค์เมืองของตัวเองให้น่าอยู่  ซึ่งลูกสาวของตนอยู่ในกลุ่มสไมล์ คิดส์ คลับ เขาได้แสดงความคิดเห็นในมุมมองของเขาว่าจังหวัดตรังควรพัฒนาด้านไหนบ้าง ซึ่งครอบครัวของเราก็ส่งเสริมให้เขามีความรู้ภาษาอังกฤษ และที่โรงเรียนซึ่งจัดการสอนแบบภาษาอังกฤษจะมีคุณครู มีหลักสูตรการสอน กิจกรรมที่สนับสนุนความรู้ด้านภาษาอังกฤษตลอดเวลา

.

ด.ญ. อันธิมา ช่วยเรือง นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนวัดควนวิไล ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง บอกว่า ตนมากับเพื่อนๆที่โรงเรียน วันนี้ได้ทำกิจกรรมที่สนุกมากมาย ได้ขึ้นเวทีพูดถึงจังหวัดตรัง อยากให้จังหวัดตรังเป็นแบบไหน สำหรับภาษาอังกฤษตนชื่นชอบอยู่แล้ว กิจกรรมนี้ได้ฝึกภาษาไปด้วย ตนคิดว่าภาษาอังกฤษมีประโยชน์หากเราไปต่างประเทศจะสามารถสื่อสารได้ หรือหากพบนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดตรัง และเขาต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถสื่อสารและให้คำแนะนำได้

.

ด้านด.ญ.ณัฐกานดา เพ่งล้ง นักเรียนชั้นป.6 บอกว่า เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก ครูสอนให้กล้าพูด มีความกล้าพูดในสิ่งดีๆ ได้ออกไปพูดบนเวทีเรื่องในอนาคตอยากให้จังหวัดตรังเป็นอย่างไร ซึ่งตนอยากให้จังหวัดตรังมีสวนสนุกและมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก แม้จะรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็กล้าพูด

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

Categories

อบจ.ตรัง ชวนเที่ยวงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” เล่าวิถีวันวาน ชมวิกหนังจำลอง 10-12 พ.ค.นี้

ตรัง-อบจ.ตรัง ชวนเที่ยวงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” เล่าวิถีวันวาน ชมวิกหนังจำลอง ชิมเมนูท้องถิ่นรสเลิศ 10-12 พฤษภาคมนี้

ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกาตรัง ตำนานชุมชนเมืองท่ากงสีเก่า สุดฟินชิมอาหารทะเล-แลลิเกป่า ศิลปะการแสดงโบราณปักษ์ใต้สนุกครื้นเครงหาชมยาก

ตรัง-ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกาตรัง ตำนานชุมชนเมืองท่ากงสีเก่า เปิดเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอแสนสงบ อ่าวสิเกาอุดมสมบูรณ์ สุดฟินชิมอาหารทะเล-แลลิเกป่า ศิลปะการแสดงโบราณปักษ์ใต้สนุกครื้นเครงที่หาชมได้ยาก ส่งต่อสืบทอดด้วยใจรัก

หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว

ตรัง-หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว สุดครึกครื้น ชิมแกง 4 กษัตริย์-ขนมซีด่ะ โรแมนติกชมพระอาทิตย์ตกทะเล สีสันประธานหมุนเครื่องเรือเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567 ที่แหลมหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors