ปีใหม่ เวลาแห่งสุข ด้วยปัญญา : นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนักสันติวิธี

ปีใหม่ 2556 เป็นโอกาสดีที่เราจะเริ่มต้นทำชีวิตให้มีความสุข วิชาความสุขมีการเรียนการสอนในการศึกษาทั้งในระบบ (วิชาสุขศึกษา) และนอกระบบ มานานมากแล้ว แต่สมาชิกของสังคมได้เรียนรู้จนเกิดปัญญาที่จะสร้างสุขให้ตนเองที่ต้องการตามสภาพที่เป็นอยู่จริงไม่มากนัก


นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนักสันติวิธี

.

“ผู้คนโดยทั่วไป มักจะสร้างเงื่อนไขกับการมีความสุข การจะไม่สามารถเสพสุขได้ ในสถานการณ์ที่เป็นจริงในขณะนั้น ๆ ผู้คนไม่น้อยที่ต้องการสุข แต่กลับปรุงทุกข์ด้วยปัจจัยที่มีอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ได้รับต้องเป็นทุกข์ที่ปรุงขึ้นมาอย่างแน่นอน”

นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนักสันติวิธี

คอลัมน์ : พบหมอไพศาล

.

ข้อควรสนใจเกี่ยวกับความสุขในปีใหม่นี้ (เวลาอื่นก็ไม่ต่างกัน) คือ ความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่มนุษย์ปรุงขึ้นมา ไม่ได้มีอยู่ในความจริงแท้ของชีวิต ความสุขเป็นความรู้สึกที่สิ่งมีชีวิตชอบ จึงต้องการมากกว่าทุกข์ ซึ่งเป็นสภาพที่ไม่ชอบไม่อาจทนทาน

ปีใหม่ 2556 เป็นโอกาสดีที่เราจะเริ่มต้นทำชีวิตให้มีความสุข วิชาความสุขมีการเรียนการสอนในการศึกษาทั้งในระบบ (วิชาสุขศึกษา) และนอกระบบ มานานมากแล้ว แต่สมาชิกของสังคมได้เรียนรู้จนเกิดปัญญาที่จะสร้างสุขให้ตนเองที่ต้องการตามสภาพที่เป็นอยู่จริงไม่มากนัก

ผู้ต้องการสุขพึงตระหนักว่า หากสิ่งที่ต้องการ คือ สุข หน้าที่ของเรา คือ ต้องปรุงสุขจากปัจจัยที่มีอยู่จริงให้เกิดสุข ไม่ควรอย่างยิ่งคือ การใช้สภาวการณ์ที่เผชิญอยู่มาใช้เป็นปัจจัยปรุงทุกข์

ผู้คนโดยทั่วไป มักจะสร้างเงื่อนไขกับการมีความสุข การจะไม่สามารถเสพสุขได้ ในสถานการณ์ที่เป็นจริงในขณะนั้น ๆ ผู้คนไม่น้อยที่ต้องการสุข แต่กลับปรุงทุกข์ด้วยปัจจัยที่มีอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ได้รับต้องเป็นทุกข์ที่ปรุงขึ้นมาอย่างแน่นอน

ความสุขเป็นสิ่งที่ต้องปรุงเอง ไม่ร้องขออ้อนวอน สภาพการณ์ และกาลที่เผชิญอยู่ สามารถนำมาปรุงสุขได้อย่างไม่มีขีดจำกัด มีจำนวนอสงไขย การร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลสุขให้ตนเอง หรือคนที่รัก ไม่อาจเป็นจริงได้ หากเจ้าตัวไม่ลงมือปรุงสุขด้วยตนเอง

การร้องขอการสนับสนุนสุขจากรัฏฐาธิปัตย์ สมาชิกของสังคมมีสิทธิ์กระทำ ทั้งนี้เพื่อให้สุขมากยิ่ง ๆ ขึ้น หากไม่ได้รับการสนับสนุน ก็ต้องสุขให้ได้ตามเหตุปัจจัยที่มีอยู่จริง เวลาอวยพรให้ตนเอง ครอบครัว ตลอดจนบริวาร คงต้องอ้างเหตุปัจจัยที่มีอยู่ ให้ร่วมเป็นพลวัตรปัจจัยสร้างสุข มากกว่าที่จะอ้อนวอนขอให้เกิดผลจากการดลบันดาลให้มีสุข

การที่จะอำนวยพร อำนวยสุขให้ผู้อื่น ผู้ที่อำนวยอวยพร ต้องสร้างสุขให้ได้ ให้เป็นอย่างช่ำชองเสียก่อน จึงจะแผ่ส่วนบุญส่งมอบการสร้างสุขต่อไป

ใกล้ถึงกาลที่เราท่านสมมุติยุติลงให้เป็นปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้ว (เมื่อปีที่แล้ว ปี 2565 ก็เคยเป็นปีใหม่นะ) เราทุกคนควรอย่างยิ่งที่จะทบทวนเรื่องการสร้างสุขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

การสร้างสุขของคนที่มีปัญญา จะสร้างสุขด้วยปัจจัยจริงที่มีอยู่ โดยจะไม่ส่งผลให้เกิดเหตุของทุกข์ตามมาในภายหลัง การเรียนรู้ให้แจ่มแจ้งในทุกข์ จึงต้องเจนจบ ดังคำสอนในอริยสัจจ์ที่ว่า ทุกขัง ปริญเญยยัง หรือต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันในความทุกข์ แล้วขจัดเหตุแห่งทุกข์เสีย

การสร้างสุขให้เกิดกับตนเอง ครอบครัว และบริวาร พึงมีการสั่งสอนเผื่อแผ่ให้แก่กันโดยด่วนไม่ควรรอ โชคดีที่ ปีใหม่ใกล้มาเต็มที ติดตั้งการเรียนรู้ให้กับคุณเอง ครอบครัว และบริวารโดยด่วนเถิดครับ ปีใหม่นี้จะได้อวยพร และรับพรปีใหม่ได้อย่างเป็นจริงยิ่งกว่าที่เคย…ไม่ต้องให้ใครหน้าไหนมามอบของขวัญอย่างไร้ซึ่งปัญญาให้เรา…พอเสียทีเถอะ นโยบายสร้างสุขแบบประชานิยม…

.

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

แรงบันดาลใจสร้างสุข : นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนักสันติวิธี

.

บอลโลกกับการออกกำลังกาย : นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนักสันติวิธี

.

นี่หรือนักสร้างสุขสาธารณะ : นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดตรัง อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนักสันติวิธี

.

เมืองกีฬา เมืองแห่งความสุข (3) : นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนักสันติวิธี

.

ตรังเมืองแห่งความสุข (2) : นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนักสันติวิธี

.

โยนิโสมนสิการ หนองบัวลำภู : นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นักสันติวิธี อดีตคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ฅนตรัง

.

“ตรัง” สังคมแห่งความสุข (๑) โดย นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนักสันติวิธี

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

“พิมพ์ภัทรา” พบภาคอุตสาหกรรมตรัง “สภาอุตฯใต้” ประสานเสียงหนุนแลนด์บริจ รมว.อุตฯ ลั่นเอาแน่ ดูแลผลกระทบปชช.-สิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนทุนหมุนเวียนเอกชนเพิ่มกำลังผลิตรับเงินดิจิทัล

อ่านต่อ »

Categories

“ลุงแพท” สามล้อสกายแล็บ รับจ้างลับมีดทั่วไทย ค่ำไหนนอนนั่น ยึดคติ “การลงมือทำคือความสุข” หลังหายป่วยหนักขอท่องโลกกว้าง

ตรัง-“ลุงแพท” สามล้อสกายแล็บ เดินทางรับจ้างลับมีดทั่วไทย แวะตรังก่อนโค้งสุดท้ายครบ 77 จังหวัด เผย หลังหายป่วยตัดสินใจเดินทางท่องโลกกว้าง ใช้ชีวิตสมถะ ยึดคติ การลงมือทำคือความสุขที่แท้จริง ค่ำไหนนอนนั่น เผย เจอประสบการณ์ขนหัวลุกมาทุกรูปแบบ 

“พิมพ์ภัทรา” พบภาคอุตสาหกรรมตรัง “สภาอุตฯใต้” ประสานเสียงหนุนแลนด์บริจ รมว.อุตฯ ลั่นเอาแน่ ดูแลผลกระทบปชช.-สิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนทุนหมุนเวียนเอกชนเพิ่มกำลังผลิตรับเงินดิจิทัล

ตรัง-“พิมพ์ภัทรา” ลงตรัง พบภาคอุตสาหกรรม “สภาอุตฯใต้” ประสานเสียงหนุนแลนด์บริจ ช่วยลดต้นทุนขนส่ง สส.ตรังร่วมหนุน ชงขอพัฒนาแรงงานขั้นสูงรับมือค่าแรง 400 บาท “รมว.อุตสาหกรรม” ลั่น รัฐบาลเอาแน่ สำรวจเส้นทางแลนด์บริจ ระนอง-ชุมพร แล้ว ดูแลเต็มที่ไม่ให้กระทบประชาชน-สิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนเงินทุนหมุนเวียนภาคเอกชน เพิ่มกำลังผลิตรับเงินดิจิทัล “ศิริพัฒน์” อดีตผวจ.เตรียมนั่ง ที่ปรึกษารมต.

นายกอบจ.ตรัง เปิดกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางแก้หนี้

ตรัง-นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตามระเบียบวิธีการแห่งพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร”

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors