ทน.ตรัง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม พระยารัษฎาฯ หลังถูกทิ้งร้าง ชง 300 ล้าน เดินหน้าต่อ

สำหรับการออกแบบพื้นที่ใช้สอย บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้นำเสนอ ประกอบด้วย 1.อุทยานการเรียนรู้ Thailand Knowledge Park หรือ TK Park 2. ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมเอนกประสงค์ 3.ลานกิจกรรม/นิทรรศการหมุนเวียน 4.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า 5. ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ RCE 6. พิพิธภัณฑ์นครตรัง (พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี) และ 7. สำนักงานการศึกษา (ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)


.

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2565 ที่โรงแรมวัฒนา พาร์ค นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการออกแบบปรับปรุงตกแต่งอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี หลังถูกทิ้งร้างนานหลายปี โดยมี ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมครังนี้
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการก่อสร้างอาคารแสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ได้ดำเนินการมา 2 ระยะ ซึ่งปัจจุบันอาคารดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากในการใช้งบประมาณเพื่อการก่อสร้างที่ผ่านมา เป็นเพียงโครงสร้างอาคาร เทศบาลนครตรังจึงได้จัดสรรงบประมาณ และ ได้ว่าจ้างให้บริษัท ดีไว พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงตกแต่งอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 ระยะเวลา 360 วัน เพื่อให้การออกแบบปรับปรุงอาคาร พร้อมออกแบบการตกแต่งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบพื้นที่อาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดย “ที่ปรึกษาออกแบบ” ต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็น โดยจะนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบต่อไป
โดยครั้งนี้มีประชาชนผู้มีส่วนร่วมที่หลากหลาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการค้า กลุ่มผู้นำชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล กลุ่มศิลปินแขนงต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง กลุ่มองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ และอื่น ๆ เข้าร่วม ภายใต้แนวคิดในการออกแบบศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

.

สำหรับการพัฒนาเมืองวิถีใหม่ สำหรับการออกแบบพื้นที่ใช้สอย บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้นำเสนอ ประกอบด้วย
1.อุทยานการเรียนรู้ Thailand Knowledge Park หรือ TK Park

2. ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมเอนกประสงค์

3.ลานกิจกรรม/นิทรรศการหมุนเวียน

4.ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

5. ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ RCE

6. พิพิธภัณฑ์นครตรัง (พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี)

7. สำนักงานการศึกษา (ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
อย่างไรก็ตามในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะข้อคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งหลังจากนี้บริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมและนำไปออกแบบรายละเอียด เพื่อให้สามารถพื้นที่ใช้สอยอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ได้อย่างคุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักงานป.ป.ช.จังหวัดตรัง เครือข่ายภาคประชาชน และ ชมรมตรังต้านโกง รวมถึงสื่อมวลชน ได้ร่วมติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ นำโดยนายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง นายยุทธนา วิมลเมือง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการป.ป.ช.ตรัง และนายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์ ประธานชมรมตรังต้านโกง สืบเนื่องจากมีการตั้งข้อสอบถามในโลกสังคมออนไลน์เกี่ยวกับอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ที่ปล่อยทิ้งร้าง นานกว่า 6 ปี ซึ่งการก่อสร้างล่าช้ามีปัจจัยหลายด้าน อาทิ ขนาดอาคารใหญ่ใช้งบประมาณจำนวนมาก , มีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ของที่ดิน และความต่อเนื่องของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ทั้งนี้ด้วยงบประมาณที่ไม่ได้เป็นเงินก้อนเดียวก้อนใหญ่ ทำให้การออกแบบการก่อสร้างจะต้องคำนึงให้ครอบคลุมจำนวนเงินที่มีอยู่ แบ่งดำเนินการเป็นระยะๆ โดยดำเนินมาแล้ว 2 ระยะ ระยะแรก ดำเนินการก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างภายนอก ระยะที่ 2 ดำเนินการโครงสร้างงานผนัง-ผิวหนัง งานผิวพื้น งานหลังคา งานระบบไฟฟ้า และงานระบบประปา-สุขาภิบาล ทั้งนี้ในระยะที่ 3 เทศบาลนครตรังได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จอีกกว่า 300 ล้านบาท แบ่งเป็น งบจากกลุ่มจังหวัดอันดามัน และงบประมาณของเทศบาลเอง

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

“พิมพ์ภัทรา” พบภาคอุตสาหกรรมตรัง “สภาอุตฯใต้” ประสานเสียงหนุนแลนด์บริจ รมว.อุตฯ ลั่นเอาแน่ ดูแลผลกระทบปชช.-สิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนทุนหมุนเวียนเอกชนเพิ่มกำลังผลิตรับเงินดิจิทัล

อ่านต่อ »

Categories

“ลุงแพท” สามล้อสกายแล็บ รับจ้างลับมีดทั่วไทย ค่ำไหนนอนนั่น ยึดคติ “การลงมือทำคือความสุข” หลังหายป่วยหนักขอท่องโลกกว้าง

ตรัง-“ลุงแพท” สามล้อสกายแล็บ เดินทางรับจ้างลับมีดทั่วไทย แวะตรังก่อนโค้งสุดท้ายครบ 77 จังหวัด เผย หลังหายป่วยตัดสินใจเดินทางท่องโลกกว้าง ใช้ชีวิตสมถะ ยึดคติ การลงมือทำคือความสุขที่แท้จริง ค่ำไหนนอนนั่น เผย เจอประสบการณ์ขนหัวลุกมาทุกรูปแบบ 

“พิมพ์ภัทรา” พบภาคอุตสาหกรรมตรัง “สภาอุตฯใต้” ประสานเสียงหนุนแลนด์บริจ รมว.อุตฯ ลั่นเอาแน่ ดูแลผลกระทบปชช.-สิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนทุนหมุนเวียนเอกชนเพิ่มกำลังผลิตรับเงินดิจิทัล

ตรัง-“พิมพ์ภัทรา” ลงตรัง พบภาคอุตสาหกรรม “สภาอุตฯใต้” ประสานเสียงหนุนแลนด์บริจ ช่วยลดต้นทุนขนส่ง สส.ตรังร่วมหนุน ชงขอพัฒนาแรงงานขั้นสูงรับมือค่าแรง 400 บาท “รมว.อุตสาหกรรม” ลั่น รัฐบาลเอาแน่ สำรวจเส้นทางแลนด์บริจ ระนอง-ชุมพร แล้ว ดูแลเต็มที่ไม่ให้กระทบประชาชน-สิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนเงินทุนหมุนเวียนภาคเอกชน เพิ่มกำลังผลิตรับเงินดิจิทัล “ศิริพัฒน์” อดีตผวจ.เตรียมนั่ง ที่ปรึกษารมต.

นายกอบจ.ตรัง เปิดกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางแก้หนี้

ตรัง-นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตามระเบียบวิธีการแห่งพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร”

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors