วัฒนธรรม จ.ตรัง จัดอบรมทอผ้ากี่โบราณ “ลายแก้วชิงดวง” ลายผ้าอัตลักษณ์จ.ตรัง สู่ “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล”

วัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง “ลายแก้วชิงดวง” เรียนรู้การทอผ้ากี่โบราณก่อนจะเลือนหาย สู่ “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ช่างทอกี่โบราณ เผย ภูมิปัญญาบรรพชนสืบทอดมายาวนาน ทรงคุณค่า มีราคาเพราะทอยาก-ซับซ้อน ในอดีตต้องผ่านถึง 100 ตระกรอ น่ายินดี หลังอบรมมีแววทอได้ถึง 4 คน แต่ยังติดปัญหา กี่โบราณมีน้อย ไม่เพียงพอฝึกสอน

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors