เทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล “ดร.สัญญา” เผย ผลงาน 5 นครต้นแบบ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์นโยบาย-ภารกิจ-ผลการดำเนินงานต่อประชาชน


.

.

ตรัง-เทศบาลนครตรังจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล “ดร.สัญญา” เผย ผลงาน 5 นครต้นแบบ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์นโยบาย-ภารกิจ-ผลการดำเนินงานต่อประชาชน

.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรัง ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลนครตรัง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รับทราบ เกิดการรับรู้และความเข้าใจต่อองค์กร ประชาสัมพันธ์ นโยบายภารกิจ ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครตรัง พร้อมทั้งให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากเทศบาลไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเทศบาลนครตรังกับประชาชน และสื่อมวลชน

.

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่า เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ การประชาสัมพันธ์จึงถือเป็นหัวใจหลักประการหนึ่ง ที่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารงานเทศบาลดำเนินไปด้วยความราบรื่น เป็นที่ยอมรับของประชาชนและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคณะผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้ในทุกด้าน โดยในครั้งนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินการของเทศบาลนครตรัง สู่ 5 นครต้นแบบ นครแห่งความสุข , นครแห่งความปลอดภัย , นครแห่งสีเขียวและสะอาด , นครแห่งการเรียนรู้ และนครของทุกคน และโครงการที่แก้ไขปัญหาของประชาชนที่ประสบมานานหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนหลังโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) , โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอลฟัลต์คอนกรีต และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนรัษฎา ชอย 9 และ การขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลนครตรัง

.

รวมทั้งการเสวนา ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางนครตรังสู่การพัฒนาในอนาคต ” และมีบูธกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการต่างๆ และรางวัลที่ได้รับ จำนวน 14 บูธ อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลนครตรัง ได้มีโอกาสชี้แจงนโยบายการบริหารงาน และความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ อีกทั้ง เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและประชาชนได้ซักถามปัญหาข้อเท็จจริงในการบริหารงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวทางการพัฒนานครตรังไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

.

ภาพ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

ตรังเปิดป้ายศูนย์รักในหลวงฯ ปกป้องสถาบันฯ เตรียมเดินรณรงค์ทั่วประเทศ จี้นักการเมืองดันเงินเดือนผู้สูงอายุ 3 พันบาท-สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ “จอมพลปฏิวัติ” ชี้ เห็นต่างได้ แต่ต้องไม่แตะสถาบันฯ

อ่านต่อ »

Categories

หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว

ตรัง-หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว สุดครึกครื้น ชิมแกง 4 กษัตริย์-ขนมซีด่ะ โรแมนติกชมพระอาทิตย์ตกทะเล สีสันประธานหมุนเครื่องเรือเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567 ที่แหลมหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

อบจ.ตรัง จัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ปีที่ 3 ระดม 5 ชุมชนเมืองเก่า ชูจุดขายทางอัตลักษณ์-วัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ตรัง-อบจ.ตรัง จัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ปีที่ 3 เม.ย.-พ.ค.นี้ ระดม 5 ชุมชนเมืองเก่า ชูอัตลักษณ์-จุดขายทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน แก๊งคุณยายโชว์ตำหมากกลางงาน พร้อมชวนชิมเมนูพื้นถิ่นโบราณเพียบ

พาณิชย์ตรัง ควง สำนักชั่งตวงวัด สุ่มตรวจตาชั่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ หลังเกษตรกรยิ้มได้เพราะราคาดี จงใจดัดแปลงแก้ไข ระวังโทษ พบความผิดปกติ สายด่วน 1569 ร้องเรียนได้

ตรัง-พาณิชย์ตรัง ควง สำนักชั่งตวงวัด สุ่มตรวจตาชั่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ หลังเกษตรกรยิ้มได้เพราะราคาดี อึ้ง!พบเศษดินลานไม้อุดตาชั่งเพียบ แนะทำความสะอาดบ่อยๆ ตรวจละเอียดเพื่อความเที่ยงตรง-เป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย จงใจดัดแปลงแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ ระวังโทษ พบความผิดปกติ สายด่วน 1569 ร้องเรียนได้

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors