ตรังพร้อม! เจ้าภาพประชุมใหญ่ไลออนส์สากล 15-17 มี.ค.นี้ ขนสมาชิก 3 พันคน กิน-จ่าย-เที่ยวเกาะกระดาน คาดสะพัดกว่า 200 ล้าน “ชวน” ปธ.พิธีเปิด สุดพิเศษพบ “วงคาราบาว” ทิ้งทวนคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งสุดท้าย


.

.

ตรัง-ตรังพร้อม! เจ้าภาพประชุมใหญ่ไลออนส์สากล 15-17 มีนาคมนี้ ขนสมาชิกกว่า 3 พันจับจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ กินอาหารตรัง-เที่ยวเกาะกระดาน CSRเกาะสุกร ไฮไลท์พาเหรดกลางเมือง “ของดีบ้านฉัน” คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า 200 ล้าน “ชวน หลีกภัย” ประธานพิธีเปิด งานเลี้ยงสุดพิเศษพบกับ “วงคาราบาว” ทิ้งทวนคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งสุดท้าย

.

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายพุทธิพงศ์ กุลยุทธ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 58 จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสมภพ เศาจวุฒิพงศ์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 บี ประจำปีบริหาร 2566-2567 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายสัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง พล.ต.ต.ภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง และ นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดตรัง โดยมีสมาชิกสโมสรไลออนส์จ.ตรังและหลายจังหวัด ร่วมในงานแถลงข่าว

.

นายพุทธิพงศ์ กุลยุทธ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 58 จังหวัดตรัง กล่าวว่า สโมสรไลออนส์สากลเป็นองค์กรการกุศล ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1917 หรือ พ.ศ.2460  มีสโมสรไลออนส์ทั่วโลกตั้งอยู่ใน 210 ประเทศ มีสมาชิกทั่วโลกประมาณ 1.4 ล้านคน สำหรับประเทศไทย สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย มีสมาชิกประมาณ 7,000 คน แบ่งการบริหารออกเป็นภาครอง 6 ภาค ได้แก่ ภาค310 เอ1,ภาค310เอ2 , ภาค310บี (สโมสรไลออนส์จังหวัดในภาคใต้ www.lionsclubs310b.org) , ภาค310ซี , ภาค310ดี , และภาค310อี ทั้งนี้การประชุมของไลออนส์มีหลายระดับ ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีระดับสโมสรไลออนส์สากล เป็นการประชุมจากสมาชิกไลออนส์ทั่วโลกโดยจะหมุนเวียนประเทศหรือเมืองในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพในปีพ.ศ.2551 ที่กรุงเทพมหานคร การประชุมในระดับโอซีล ฟอรั่ม Oseal Forum เป็นการประชุม ของประเทศสมาชิกในภาคพื้น เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง มาเก๊า บรูไน ไต้หวันและสิงคโปร์ 

.

นายพุทธิพงศ์ กล่าวว่า การประชุมสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย เป็นการประชุมใหญ่ของไลออนส์ไทยทั่วประเทศโดยแต่ละภาครองทั้ง 6 ภาคจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งปี 2567 นี้ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี ได้รับความเห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ ซึ่งการเสนอตัวขอรับการเป็นเจ้าภาพแต่ละครั้งนั้น คณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมใหญ่จะต้องเสนอการขอเป็นเจ้าภาพกับคณะกรรมการบริหารสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย พิจารณาล่วงหน้า 2 ปี ซึ่งสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปีบริหาร 2562-2563 ได้พิจารณาเห็นชอบให้ภาค 310 บี เป็นเจ้าภาพ โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี ปีบริหาร 2561-2562 ได้มีมติให้จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคมนี้ และได้แต่งตั้งให้ ตนเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมใหญ่ และเป็นประธานดำเนินการประชุมใหญ่ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการประชุมใหญ่ คือ คณะกรรมการบริหารสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย เป็นกรรมการอำนวยการ เป็นต้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานประชุมใหญ่ มีดังนี้  1.วัตถุประสงค์หลักจะให้มีการจัดประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ปีละ1ครั้ง 2.เพื่อลงมติในการแก้ไขธรรมนูญข้อบังคับ(ถ้ามี) 3.เพื่อทำการเลือกตั้งผู้บริหารของแต่ละภาคประจำปีบริหารต่อไป 4.เพื่อสรุปและชี้แจงผลงานของสโมสรไลออนส์สากลแต่ละภาค และ 5.เพื่อพบปะสังสรรค์สร้างความรักความสามัคคีให้กับไลออนส์ไทยทั่วทุกภูมิภาค

.

นายพุทธิพงศ์ กล่าวว่า การประชุมใหญ่ที่จัดที่จังหวัดตรังในครั้งนี้ จึงเป็นการจัดครั้งแรกของตรัง โดยจะมีวาระการประชุมและกิจกรรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้แล้ว อาทิเช่น วันที่ 15 มีนาคม ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตรัง จะมีการประกวดขบวนพาเหรดเดินรอบตัวเมืองตรังจากสโมสรไลออนส์ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการแสดง การแต่งกาย เพื่อเป็นการประกวด ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” จากนั้นช่วงเย็นจะมีกิจกรรมของสโมสรไลออนสในจังหวัดตรังได้จัดงานไลออนสไนท์ขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกไลออนส์ทั่วประเทศ โดยมี ไลออน วีระ เชาวน์กิจค้า เป็นประธานจัดงานที่ภูผายอด อำเภอห้วยยอด โดยนำศิลปินวงคาราบาวมาจัดแสดงแบบเต็มวง ซึ่งถือเป็นการแสดงแบบเต็มวงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะอำลาวงคาราบาว ต่อมาวันที่ 16 มีนาคม ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตจังหวัดตรัง มีพิธีเชิญธงสโมสร ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลแห่งเดียวที่มีประเพณีเช่นนี้ และจะมีพิธีเปิดการประชุมใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติ จากนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานรัฐสภา มาเป็นประธานในพิธี ภาคบ่ายมีการประชุมใหญ่ของภาครองทั้ง 6 ภาค และจะมีการเลือกตั้งในตำแหน่ง ประธานสภาฯ , ผู้ว่าการภาค , รองผู้ว่าการภาค คนที่ 1 และ คนที่ 2 เพื่อรับตำแหน่งในปีบริหารหน้าต่อไป ในภาคค่ำจะมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ และ มอบรางวัลต่างๆที่เกิดขึ้นในกิจกรรมทั้ง 2 วัน และวันที่ 17 มีนาคม จะมีการประกาศข้อยุติต่างๆและแนะนำผู้ได้รับการเลือกตั้งในตำแหน่งต่าง การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่ 57  นครสวรรค์ การมอบธงภาครวม310 ประเทศไทยให้กับเจ้าภาคจากภาค 310 ซี ซึ่งจะจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลครั้งที่ 59 ณ จังหวัดชลบุรี หรือ พัทยา ซึ่งจะได้รับทราบในโอกาสต่อไป และมีพิธีปิดด้วยความสามัคคีของสมาชิกด้วยดี

.

“การมาประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 58 ที่จังหวัดตรังระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม ในครั้งนี้ จะมีสมาชิกเข้าร่วมงานพร้อมผู้ติดตามรวม 3 พันคน คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในจังหวัดตรังกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยอดจองโรงแรมที่พักในตรังในช่วงการประชุมดังกล่าวเต็มไปกว่า 90% แล้ว โดยสมาชิกจะได้รับประทานอาหารตรังที่เลื่องชื่อ อร่อย ตลอดจนท่องเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตรัง อาทิ เกาะกระดานที่ดีที่สุดในโลก ทำกิจกรรม CSRที่เกาะสุกร และเที่ยวทะเลตรัง ฯลฯ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของสมาชิกไลออนส์ทุกสโมสรในจังหวัดตรังที่จะได้ต้อนรับผู้มาเยือน ด้วยมิตรไมตรี”นายพุทธิพงศ์กล่าว

.

ภาพ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

ตรังเปิดป้ายศูนย์รักในหลวงฯ ปกป้องสถาบันฯ เตรียมเดินรณรงค์ทั่วประเทศ จี้นักการเมืองดันเงินเดือนผู้สูงอายุ 3 พันบาท-สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ “จอมพลปฏิวัติ” ชี้ เห็นต่างได้ แต่ต้องไม่แตะสถาบันฯ

อ่านต่อ »

Categories

หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว

ตรัง-หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว สุดครึกครื้น ชิมแกง 4 กษัตริย์-ขนมซีด่ะ โรแมนติกชมพระอาทิตย์ตกทะเล สีสันประธานหมุนเครื่องเรือเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567 ที่แหลมหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

อบจ.ตรัง จัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ปีที่ 3 ระดม 5 ชุมชนเมืองเก่า ชูจุดขายทางอัตลักษณ์-วัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ตรัง-อบจ.ตรัง จัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ปีที่ 3 เม.ย.-พ.ค.นี้ ระดม 5 ชุมชนเมืองเก่า ชูอัตลักษณ์-จุดขายทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน แก๊งคุณยายโชว์ตำหมากกลางงาน พร้อมชวนชิมเมนูพื้นถิ่นโบราณเพียบ

พาณิชย์ตรัง ควง สำนักชั่งตวงวัด สุ่มตรวจตาชั่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ หลังเกษตรกรยิ้มได้เพราะราคาดี จงใจดัดแปลงแก้ไข ระวังโทษ พบความผิดปกติ สายด่วน 1569 ร้องเรียนได้

ตรัง-พาณิชย์ตรัง ควง สำนักชั่งตวงวัด สุ่มตรวจตาชั่งสินค้าเกษตรในพื้นที่ หลังเกษตรกรยิ้มได้เพราะราคาดี อึ้ง!พบเศษดินลานไม้อุดตาชั่งเพียบ แนะทำความสะอาดบ่อยๆ ตรวจละเอียดเพื่อความเที่ยงตรง-เป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย จงใจดัดแปลงแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ ระวังโทษ พบความผิดปกติ สายด่วน 1569 ร้องเรียนได้

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors