“ธรรมนัส” บุกถิ่นนายหัวชวน สับหมูย่างเมืองตรัง-เหมาแจก โวผลงานดันราคายาง-ปาล์มสูงสุดในประวัติการณ์ หยอดคำหวาน มาช่วยเขตที่ “พปชร.” มีส.ส.ชื่อ “ทวี” ก่อน ใจป้ำ เทงบกระจาย


.

.

ตรัง-“ธรรมนัส” บุกถิ่นนายหัวชวน สับหมูย่างเมืองตรัง-เหมาแจกคนทั้งงาน โวผลงานด้านเกษตร ดันราคายาง-ปาล์มพุ่งสูงสุดในประวัติการณ์ ขออย่าโค่นทิ้ง ราคาพุ่งแน่ คุยอินเดียซื้อล้านตัน/ปี จีนซื้อเพิ่ม หยอดคำหวาน มาช่วยเขตที่ “พปชร.” มีส.ส.ชื่อ “ทวี” ก่อน โชว์ใจป้ำ เทงบกระจายหลายโครงการ-มอบโฉนดเพื่อการเกษตร

.

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจ.ตรัง เดินทางโดยเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จากท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ถึงท่าอากาศยานตรัง ก่อนจะเดินทางโดยเฮลิคอร์ปเตอร์ไปยังจุดจอดเฮลิคอร์ปเตอร์สนามกีฬาโรงเรียนท่างิ้ว(ตชด.อุปถัมป์) ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง แล้วเดินทางโดยรถยนต์ไปยัง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด โดยมีนายทวี สุระบาล ส.ส.ตรังเขต 2 พรรคพลังประชารัฐกล่าวต้อนรับ รวมทั้งบรรดาข้าราชการกรระทรวงเกษตรสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่ กว่า 500คน ร่วมต้อนรับ โดยคณะของร.อ.ธรรมนัส ประกอบด้วย นายวิชิต ปลั่ง ศรีสกุล คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฯ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมหม่อนไหม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนส.ส.พรรคพลังประชารัฐพื้นที่ จ.ตรัง พังงา นราธิวาส นครศรีธรมราช บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

.

ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้าคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2543 ปริมาณความจุของอ่างที่ระดับเก็บกัก 18.50 ล้านลบ.ม. สามารถเก็บกักน้ำไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบางส่วนในพื้นที่ ต.ท่างิ้ว ต.หนองช้างแล่น ต.ห้วยนาง และตำบลใกล้เคียง ที่อยู่ราบท้ายน้ำของอ่างเก็บน้ำ ในยามขาดแคลนน้ำหรือฝนทิ้งช่วงได้ พื้นที่ชลประทานประมาณ 36,048 ไร่ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรด้านการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 บ้านหนองครก และหมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน 600 ครัวเรือน ประชากร 1,701 คน

.

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตจากการลงพื้นที่ตรวจราชการจ.ตรังครั้งนี้ กรมชลประทานได้เสนอโครงการ 1.พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้าคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อส่งเสริมและรองรับการเติบโตในด้านการท่องเที่ยวของจ.ตรัง และ 2.โครงการก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองครก อ.รัษฎา งบประมาณก่อสร้าง 300 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่อ.รัษฎาได้ครอบคลุมทั้งอำเภอ ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้รับปากว่าจะดำเนินการอนุมัติให้และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการดำเนินงานต่อไป ก่อนจะมอบเสบียงสัตว์แก่คลังเสบียงประจำตำบลจำนวน 4 คลัง มอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้ตัวแทนเกษตรกร 5 ราย มอบเวชภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพสัตว์ให้ตัวแทนเกษตรกร 5 ราย มอบป้ายวิสาหกิจชุมชนโคดำท่างิ้วเดอะพรีเมี่ยมตรัง มอบหนังสือรับรองการจัดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน 20 ราย มอบป้ายเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง 6 ชุมชน มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด และแหนแดงแก่เกษตรกร 20 ราย มอบต้นหม่อนแก่เกษตรกร 200 ต้น 10 ราย ปล่อยพันธุ์ปลาสัตว์น้ำ 1.4 ล้านตัว จากนั้นพบปะเกษตรกร ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนรับฟังประเด็นปัญหาด้านการเกษตรและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่

.

.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพบปะกับชาวบ้าน รวมทั้งเยี่ยมบูธผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ร.อ.ธรรมนัสได้เดินตรงมายังบูธหมูย่างเมืองตรัง บ้านท่าโด อ.ห้วยยอด และได้โชว์สับหมูย่างของร้านหมูย่างท่าโด ซึ่งเป็นหมูย่างเมืองตรังที่ขึ้นชื่อ พร้อมสับแจกให้คณะผู้ติดตามได้ชิม พร้อมชมว่า “หนังกรอบ-หรอยจังฮู้” เรียกเสียงฮือฮา พร้อมถามราคาหมูย่าง และขอซื้อหมูย่างที่นำมาโชว์ทั้งหมด 3 ตัว ในราคาตัวละ 13,000 บาท รวม 39,000 บาท และเจ้าของร้านให้สับหมูย่างทั้งหมดแจกจ่ายให้ชาวบ้านและข้าราชการที่มาต้อนรับร่วม 500 คน อีกด้วย

.

จากนั้นเดินทางต่อไปยังสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด ต.หนองปรือ อ.รัษฎา ท่ามกลางเกษตรกรที่มาต้อนรับ 1,200 คนอย่างเนืองแน่น ทั้งหมดต่างรุมขอถ่ายภาพ มอบดอกกุหลาบ นำผ้าขาวม้าผูกเอว กว่าจะฝ่าวงล้อมชาวบ้านจนหมดได้กินเวลากว่าชั่งโมง ทั้งนี้สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2537 โดยใช้ชื่อของหมู่บ้าน บ้านหนองครก ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 112 คน มีคณะกรรมการดำเนินการทั้งหมด 7 คน ดำเนินกิจการแปรรูปยางแผ่นรมควันเป็นกิจการหลัก โดยรวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกของสหกรณ์มาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน เพื่อลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา ตลอดจนดำเนินการผลิตยางพาราอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยการเพิ่มมูลค่าน้ำยางพารา นำมาแปร รูปเป็นผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพารา ภายใต้ ตราสินค้า “ Nongkrok” หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ จากดินแดนแหล่งกำเนิดยางพารา กระทั่งปี 2563 สหกรณ์ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้นำยางพาราธรรมชาติภายในประเทศตามนโยบายองรัฐ ยกระดับราคายางของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ และเป็นการสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีความต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ อาทิ หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา หลักนำทางยางพารา การสร้างนวัตกรรมการผลิตหมวกนิรภัยจากยางพาราเป็นต้น โดยร.อ.ธรรมนัสได้ชมกระบวนการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า และผลิตภัณฑ์แปรรูปของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด โดยมีนายมนัส หมวดเมือง ผู้จัดการสหกรณ์ฯนำชมด้วยความสนใจ นอกจากนี้ยังมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร 63 ราย มอบเกียรติติบัตรกลุ่มเกษตรกรดีเด่น มอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q GAP จากนั้นพบปะเกษตรกร เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่

.

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวกับเกษตรกรที่มาต้อนรับ ว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องเกษตรกรในอ.ห้วยยอดและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งการที่ตนลงพื้นที่มาจังหวัดตรังในวันนี้ นอกจากมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรแล้ว ตนได้นำทีมครอบครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงมาเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่จากพี่น้องเกษตรกรโดยตรง แล้วจะรีบนำไปแก้ไข เพื่อเดินหน้าทำงานยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ตนทราบข้อมูลว่าในพื้นที่อ.ห้วยยอด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร รายได้หลักของเกษตรกรมาจากการทำสวนยางพารา การทำสวน ปาล์มน้ำมัน นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำช่วยสร้างรายได้ และการเลี้ยงปศุสัตว์ / ได้แก่ การเลี้ยงโคดำท่างิ้วเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร อาจมีปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดอยู่บ้าง ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับจ.ตรังและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ เอกชน พี่น้องเกษตรกร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ ให้มีความมั่นคงในอาชีพ เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน ปัญหาของเกษตรกรหลัก ๆ ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งจ.ตรัง จะมีปัญหาคล้ายๆกันคือ เรื่องของราคาของผลผลิตทางการเกษตรขาดเสถียรภาพ ต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาด้านแหล่งน้ำ รวมถึงปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ปัญหา บูรณาการทำงานอย่างแท้จริง เกษตรกรตรัง ต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน

.

“นายทวี เป็นเหมือนพี่ชายที่รักของผม ผมจึงต้องมาตรัง แต่มา 2 อำเภอ คือ อ.ห้วยยอด กับ อ.รัษฎา เพราะเป็นอำเภอที่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้คะแนนนำทุกหน่วยเลือกตั้ง ที่ไหนที่รักผม ผมจะไปทุกที่ ถ้าที่ไหนไม่รักผม ผมไม่ไป หรือถ้าจะแอบไป ก็ไม่บอกให้ใครรู้ ดังนั้นเรามีส.ส.และผมมาวันนี้ ให้ขอโครงการกันมาเยอะๆ ถนนรอบอ่างเก็บน้ำจะทำให้ และจะขุดลอกอ่างให้ด้วยรวมทั้งโครงการอื่นๆที่เสนอมาด้วย จะหางบมาทำในปีนี้ เรื่องที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับอุทยานฯ และที่ของกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยฯ กับกระทรวงมหาดไทย ผมก็จะแก้ปัญหาให้ เรื่องประมงที่ติด IUU ก็กำลังแก้ให้ พิสูจน์ได้จากผลงานความตั้งใจ ตอนนี้ราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน สูงสุดเป็นประวัติการ ยางพาราทะลุ 70บาท/กก. ปาล์มทะละ 7 บาท/กก. และวันนี้ผมคุยกับอินเดียแล้ว เขาจะออเดอร์ยางปีละ 1 ล้านตันทุกๆปี รวมทั่งประเทศจีนก็จะซื่อเพิ่มอีกจำนวนมาก ขอให้เกษตรกรอย่างโค่นยางโค่นปาล์มเด็ดขาด เพราะราคาจะดีขึ้นอีก”ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

.

ภาพ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

Categories

HUAWEI จับมือ ม.อ.ตรัง เตรียมตั้งศูนย์ไอทีซัพพอร์ทเซ็นเตอร์นอกประเทศจีนแห่งแรกในไทย

ตรัง-HUAWEI จับมือ มอ.ตรัง เตรียมตั้งศูนย์ไอทีซัพพอร์ทเซ็นเตอร์ นอกประเทศจีนแห่งแรกในโลก เปิดเทรนนิ่งนร.-นศ.-บุคคลทั่วไป เพิ่มทักษะด้านไอที-เอไอ รับโลกอนาคต

อบจ.ตรัง ชวนเที่ยวงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” เล่าวิถีวันวาน ชมวิกหนังจำลอง 10-12 พ.ค.นี้

ตรัง-อบจ.ตรัง ชวนเที่ยวงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” เล่าวิถีวันวาน ชมวิกหนังจำลอง ชิมเมนูท้องถิ่นรสเลิศ 10-12 พฤษภาคมนี้

ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกาตรัง ตำนานชุมชนเมืองท่ากงสีเก่า สุดฟินชิมอาหารทะเล-แลลิเกป่า ศิลปะการแสดงโบราณปักษ์ใต้สนุกครื้นเครงหาชมยาก

ตรัง-ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกาตรัง ตำนานชุมชนเมืองท่ากงสีเก่า เปิดเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอแสนสงบ อ่าวสิเกาอุดมสมบูรณ์ สุดฟินชิมอาหารทะเล-แลลิเกป่า ศิลปะการแสดงโบราณปักษ์ใต้สนุกครื้นเครงที่หาชมได้ยาก ส่งต่อสืบทอดด้วยใจรัก

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors