มทร.ศรีวิชัย มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวิจัย สร้างขวัญกำลังใจพัฒนางานสู่สังคม


.

.

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย และยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย และมอบรางวัลเพชรศรีวิชัย ให้กับนักวิจัย 12 ท่าน เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยได้พัฒนาต่อไป ภายใต้การดำเนินงานของ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงาน โดยมี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงบุคคลภายนอก จำนวนรวมกว่า120 คน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
.
ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า สำหรับรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยทั้ง 12 ท่าน ประกอบไปด้วยรางวัลด้านการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และนักประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งรางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย 15 หน่วยงาน รวมถึงรางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปีด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ที่ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลผลงานที่แล้วเสร็จและถูกนำไปถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ สามารถแสดงให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งสร้างงานวิจัยที่มีการผสมผสานองค์ความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงเพื่อสรรสร้างนวัตกรรม อนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามหมุดหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง ภายใต้ BCG Model (Bio – Circular- Green Economy) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566-2570 โดยปัจจุบันการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ปรับตัวให้ตามกระแสและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารงานวิจัยระดับประเทศเรื่อยมา จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน นอกจากนี้การดำเนินงานวิจัยไม่เพียงแต่ทำให้แล้วเสร็จเพียงการปิดเล่ม แต่มหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงการนำผลงานไปเผยแพร่สู่สาธารณชน มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้านการเข้าใจด้านแหล่งทุนวิจัยต่างๆ การเข้าใจเทรนด์การของบประมาณการวิจัยในรูปแบบใหม่ การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการพิชิตทุนจากแหล่งทุนภายนอก การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ระดับสากลเพิ่มขึ้น และตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถเป็นนักจัดการบริหารแผนงานหรือโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคม และประเทศชาติได้ในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างโจทย์การวิจัยให้ตอบโจทย์ต่อการใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงตอบโจทย์ด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
.
สำหรับบรรยากาศภายในงานมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ผลิตภัณฑ์ Product Champions และนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

.

ภาพ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

ตรังปลุก “ซอฟต์เพาเวอร์” จัดใหญ่ “งานเทศกาลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วัฒนธรรมนาหมื่นศรี” 1-5 มี.ค.นี้ ผู้ว่าฯหนุนท้องถิ่นใช้กลไกโซเชี่ยลมีเดียผลักดัน-สร้างการรับรู้

อ่านต่อ »

ตรังพร้อม! เจ้าภาพประชุมใหญ่ไลออนส์สากล 15-17 มี.ค.นี้ ขนสมาชิก 3 พันคน กิน-จ่าย-เที่ยวเกาะกระดาน คาดสะพัดกว่า 200 ล้าน “ชวน” ปธ.พิธีเปิด สุดพิเศษพบ “วงคาราบาว” ทิ้งทวนคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งสุดท้าย

อ่านต่อ »

ชื่นมื่น 12 คู่วิวาห์ใต้สมุทรวันแรก หลั่งน้ำสังข์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ คู่รักจีน-มาเลฯ-อินโด-อินฟูลฯดังแห่ร่วม นั่งตุ๊กๆหัวกบ ถ่ายพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติก ชิมเมนูฟิวชั่นซอฟต์เพาเวอร์อาหารตรัง ก่อนดำน้ำจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเล

อ่านต่อ »

Categories

ตรังปลุก “ซอฟต์เพาเวอร์” จัดใหญ่ “งานเทศกาลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วัฒนธรรมนาหมื่นศรี” 1-5 มี.ค.นี้ ผู้ว่าฯหนุนท้องถิ่นใช้กลไกโซเชี่ยลมีเดียผลักดัน-สร้างการรับรู้

ตรัง-จังหวัดตรังปลุก “ซอฟต์เพาเวอร์” จัดใหญ่ “งานเทศกาลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วัฒนธรรมนาหมื่นศรี” อนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม ชุมชนทำนา-ผ้าทอมือ 1-5 มี.ค.นี้ เผยตำนานร้อยปีลูกลมตรัง บุตรแห่งพระพาย ผู้ว่าฯหนุนท้องถิ่น ใช้กลไกโซเชี่ยลมีเดีย ร่วมผลักดัน-สร้างการรับรู้

ตรังพร้อม! เจ้าภาพประชุมใหญ่ไลออนส์สากล 15-17 มี.ค.นี้ ขนสมาชิก 3 พันคน กิน-จ่าย-เที่ยวเกาะกระดาน คาดสะพัดกว่า 200 ล้าน “ชวน” ปธ.พิธีเปิด สุดพิเศษพบ “วงคาราบาว” ทิ้งทวนคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งสุดท้าย

ตรัง-ตรังพร้อม! เจ้าภาพประชุมใหญ่ไลออนส์สากล 15-17 มีนาคมนี้ ขนสมาชิกกว่า 3 พันจับจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ กินอาหารตรัง-เที่ยวเกาะกระดาน CSRเกาะสุกร ไฮไลท์พาเหรดกลางเมือง “ของดีบ้านฉัน” คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า 200 ล้าน “ชวน หลีกภัย” ประธานพิธีเปิด งานเลี้ยงสุดพิเศษพบกับ “วงคาราบาว” ทิ้งทวนคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งสุดท้าย

“ปางหลองเจ้า” ห้องพักสไตล์แคมป์ปิ้ง บรรยากาศร่มรื่นกลางสวนปาล์ม ยกยอยักษ์ นั่งเล่นริมท่าชมแม่น้ำตรัง สงบ-อร่อย เหมาะแก่การพักผ่อน

ตรัง-อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พัฒนาบ้านเกิด ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันและยางพารา 10 ไร่ เป็นร้านอาหาร คาเฟ่ โฮมสเตย์ สไตล์แคมป์ปิ้ง ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นเย็นสบาย ยกยอยักษ์ นั่งเล่นริมท่าชมแม่น้ำตรัง เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors