มทร.ศรีวิชัย มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวิจัย สร้างขวัญกำลังใจพัฒนางานสู่สังคม


.

.

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย และยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย และมอบรางวัลเพชรศรีวิชัย ให้กับนักวิจัย 12 ท่าน เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยได้พัฒนาต่อไป ภายใต้การดำเนินงานของ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงาน โดยมี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงบุคคลภายนอก จำนวนรวมกว่า120 คน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
.
ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า สำหรับรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยทั้ง 12 ท่าน ประกอบไปด้วยรางวัลด้านการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และนักประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งรางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย 15 หน่วยงาน รวมถึงรางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปีด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ที่ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลผลงานที่แล้วเสร็จและถูกนำไปถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ สามารถแสดงให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งสร้างงานวิจัยที่มีการผสมผสานองค์ความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงเพื่อสรรสร้างนวัตกรรม อนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามหมุดหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง ภายใต้ BCG Model (Bio – Circular- Green Economy) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566-2570 โดยปัจจุบันการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ปรับตัวให้ตามกระแสและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารงานวิจัยระดับประเทศเรื่อยมา จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน นอกจากนี้การดำเนินงานวิจัยไม่เพียงแต่ทำให้แล้วเสร็จเพียงการปิดเล่ม แต่มหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงการนำผลงานไปเผยแพร่สู่สาธารณชน มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้านการเข้าใจด้านแหล่งทุนวิจัยต่างๆ การเข้าใจเทรนด์การของบประมาณการวิจัยในรูปแบบใหม่ การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการพิชิตทุนจากแหล่งทุนภายนอก การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ระดับสากลเพิ่มขึ้น และตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถเป็นนักจัดการบริหารแผนงานหรือโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคม และประเทศชาติได้ในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างโจทย์การวิจัยให้ตอบโจทย์ต่อการใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงตอบโจทย์ด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
.
สำหรับบรรยากาศภายในงานมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ผลิตภัณฑ์ Product Champions และนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

.

ภาพ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

Categories

HUAWEI จับมือ ม.อ.ตรัง เตรียมตั้งศูนย์ไอทีซัพพอร์ทเซ็นเตอร์นอกประเทศจีนแห่งแรกในไทย

ตรัง-HUAWEI จับมือ มอ.ตรัง เตรียมตั้งศูนย์ไอทีซัพพอร์ทเซ็นเตอร์ นอกประเทศจีนแห่งแรกในโลก เปิดเทรนนิ่งนร.-นศ.-บุคคลทั่วไป เพิ่มทักษะด้านไอที-เอไอ รับโลกอนาคต

อบจ.ตรัง ชวนเที่ยวงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” เล่าวิถีวันวาน ชมวิกหนังจำลอง 10-12 พ.ค.นี้

ตรัง-อบจ.ตรัง ชวนเที่ยวงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” เล่าวิถีวันวาน ชมวิกหนังจำลอง ชิมเมนูท้องถิ่นรสเลิศ 10-12 พฤษภาคมนี้

ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกาตรัง ตำนานชุมชนเมืองท่ากงสีเก่า สุดฟินชิมอาหารทะเล-แลลิเกป่า ศิลปะการแสดงโบราณปักษ์ใต้สนุกครื้นเครงหาชมยาก

ตรัง-ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกาตรัง ตำนานชุมชนเมืองท่ากงสีเก่า เปิดเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอแสนสงบ อ่าวสิเกาอุดมสมบูรณ์ สุดฟินชิมอาหารทะเล-แลลิเกป่า ศิลปะการแสดงโบราณปักษ์ใต้สนุกครื้นเครงที่หาชมได้ยาก ส่งต่อสืบทอดด้วยใจรัก

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors