นายกอบจ.ตรัง เปิดกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางแก้หนี้


.

ตรัง-นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตามระเบียบวิธีการแห่งพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร”

.

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ศาลาการเปรียญวัดควนขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตามระเบียบวิธีการแห่งพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รักษาการรองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายดรณ์ พุมมาลี รักษาการรองประธานคณะกรรมการจัดการหนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง และคณะกรรมการประสานงานกลุ่มองค์กรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วม

.

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ นายกอบจ.ตรัง

.

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ นายกอบจ.ตรัง กล่าวว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ทำการซื้อหนี้แทนเกษตรกร อันเป็นการรักษาที่ดินไว้ให้เกษตรกรเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหนี้จากสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินธนาคารของรัฐหรือแม้กระทั่งสหกรณ์การเกษตรกรจำกัดต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจระเบียบวิธีการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนั้นการบรรยายหัวข้อระเบียบวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ตามพ.ร.บ.กองทุน ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้เกษตรกรได้เข้าใจและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในอนาคต

.

ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในจังหวัดตรัง ได้รับการจัดการหนี้แล้ว 290 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดองค์กรในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการ ในระดับกําหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเป็นผู้กําหนดนโยบายในการบริหารกองทุน ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร เพื่อทําแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะมีการจัดระบบการติดตามและ ประเมินผลการดําเนินการเพื่อให้การฟื้นฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิ์ผล ตามความมุ่งหมายของการจัดให้มีกองทุน โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีหน้าที่สำคัญคือการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและการจัดการหนี้ของเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

Categories

อบจ.ตรัง ชวนเที่ยวงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” เล่าวิถีวันวาน ชมวิกหนังจำลอง 10-12 พ.ค.นี้

ตรัง-อบจ.ตรัง ชวนเที่ยวงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” เล่าวิถีวันวาน ชมวิกหนังจำลอง ชิมเมนูท้องถิ่นรสเลิศ 10-12 พฤษภาคมนี้

ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกาตรัง ตำนานชุมชนเมืองท่ากงสีเก่า สุดฟินชิมอาหารทะเล-แลลิเกป่า ศิลปะการแสดงโบราณปักษ์ใต้สนุกครื้นเครงหาชมยาก

ตรัง-ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกาตรัง ตำนานชุมชนเมืองท่ากงสีเก่า เปิดเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอแสนสงบ อ่าวสิเกาอุดมสมบูรณ์ สุดฟินชิมอาหารทะเล-แลลิเกป่า ศิลปะการแสดงโบราณปักษ์ใต้สนุกครื้นเครงที่หาชมได้ยาก ส่งต่อสืบทอดด้วยใจรัก

หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว

ตรัง-หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว สุดครึกครื้น ชิมแกง 4 กษัตริย์-ขนมซีด่ะ โรแมนติกชมพระอาทิตย์ตกทะเล สีสันประธานหมุนเครื่องเรือเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567 ที่แหลมหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors