นายกอบจ.ตรัง เปิดกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางแก้หนี้


.

ตรัง-นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตามระเบียบวิธีการแห่งพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร”

.

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ศาลาการเปรียญวัดควนขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตามระเบียบวิธีการแห่งพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รักษาการรองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายดรณ์ พุมมาลี รักษาการรองประธานคณะกรรมการจัดการหนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง และคณะกรรมการประสานงานกลุ่มองค์กรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วม

.

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ นายกอบจ.ตรัง

.

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ นายกอบจ.ตรัง กล่าวว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ทำการซื้อหนี้แทนเกษตรกร อันเป็นการรักษาที่ดินไว้ให้เกษตรกรเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหนี้จากสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินธนาคารของรัฐหรือแม้กระทั่งสหกรณ์การเกษตรกรจำกัดต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจระเบียบวิธีการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนั้นการบรรยายหัวข้อระเบียบวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ตามพ.ร.บ.กองทุน ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้เกษตรกรได้เข้าใจและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในอนาคต

.

ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในจังหวัดตรัง ได้รับการจัดการหนี้แล้ว 290 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดองค์กรในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการ ในระดับกําหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเป็นผู้กําหนดนโยบายในการบริหารกองทุน ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร เพื่อทําแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะมีการจัดระบบการติดตามและ ประเมินผลการดําเนินการเพื่อให้การฟื้นฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิ์ผล ตามความมุ่งหมายของการจัดให้มีกองทุน โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีหน้าที่สำคัญคือการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและการจัดการหนี้ของเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

“พิมพ์ภัทรา” พบภาคอุตสาหกรรมตรัง “สภาอุตฯใต้” ประสานเสียงหนุนแลนด์บริจ รมว.อุตฯ ลั่นเอาแน่ ดูแลผลกระทบปชช.-สิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนทุนหมุนเวียนเอกชนเพิ่มกำลังผลิตรับเงินดิจิทัล

อ่านต่อ »

อบจ.ตรัง จัดงานลากพระจ.ตรังปีที่ 20 ยิ่งใหญ่! เรือพระร่วม 79 ลำ จัด 9 วัน 10 คืน “บุ่นเล้ง” หวังเชื่อมกิจกรรม คน-ศาสนา-วัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน ดึง “แพนเค๊ก เขมนิจ” ร่วมพิธีเปิด

อ่านต่อ »

Categories

“ลุงแพท” สามล้อสกายแล็บ รับจ้างลับมีดทั่วไทย ค่ำไหนนอนนั่น ยึดคติ “การลงมือทำคือความสุข” หลังหายป่วยหนักขอท่องโลกกว้าง

ตรัง-“ลุงแพท” สามล้อสกายแล็บ เดินทางรับจ้างลับมีดทั่วไทย แวะตรังก่อนโค้งสุดท้ายครบ 77 จังหวัด เผย หลังหายป่วยตัดสินใจเดินทางท่องโลกกว้าง ใช้ชีวิตสมถะ ยึดคติ การลงมือทำคือความสุขที่แท้จริง ค่ำไหนนอนนั่น เผย เจอประสบการณ์ขนหัวลุกมาทุกรูปแบบ 

“พิมพ์ภัทรา” พบภาคอุตสาหกรรมตรัง “สภาอุตฯใต้” ประสานเสียงหนุนแลนด์บริจ รมว.อุตฯ ลั่นเอาแน่ ดูแลผลกระทบปชช.-สิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนทุนหมุนเวียนเอกชนเพิ่มกำลังผลิตรับเงินดิจิทัล

ตรัง-“พิมพ์ภัทรา” ลงตรัง พบภาคอุตสาหกรรม “สภาอุตฯใต้” ประสานเสียงหนุนแลนด์บริจ ช่วยลดต้นทุนขนส่ง สส.ตรังร่วมหนุน ชงขอพัฒนาแรงงานขั้นสูงรับมือค่าแรง 400 บาท “รมว.อุตสาหกรรม” ลั่น รัฐบาลเอาแน่ สำรวจเส้นทางแลนด์บริจ ระนอง-ชุมพร แล้ว ดูแลเต็มที่ไม่ให้กระทบประชาชน-สิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนเงินทุนหมุนเวียนภาคเอกชน เพิ่มกำลังผลิตรับเงินดิจิทัล “ศิริพัฒน์” อดีตผวจ.เตรียมนั่ง ที่ปรึกษารมต.

รับแรงงานตรังรายแรกกลับบ้าน หลังทางการอิสราเอลประเมินแล้วให้นายจ้างส่งกลับ เจ้าตัวบอก “สบายใจได้กลับบ้าน” แรงงานตรัง จัดรถตู้ส่ง

ตรัง-รับแรงงานตรังรายแรกกลับบ้าน หลังทางการอิสราเอลประเมินแล้ว ให้นายจ้างส่งกลับ เจ้าตัวบอก “สบายใจได้กลับบ้าน” รองผู้ว่าฯ เผยสถานการณ์สงบ พร้อมช่วยกลับไปทำงานต่อ แรงงานจังหวัด ระบุ เหลืออีก 2 ราย อยู่พื้นที่ปลอดภัย เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors