“อบจ.ตรัง” เบิกฤกษ์รับถ่ายโอน 30 รพ.สต. “นายกฯบุ่นเล้ง” ชี้ โอกาสดีดูแลปชช.ร่วมกับสจ.ในพื้นที่ ปธ.สภาฯอบจ. เชื่อหมดปัญหาถูกสตง.ทักท้วงใช้งบ


.

ตรัง-“อบจ.ตรัง” ประเดิม จัดประชุมบุคลากร เบิกฤกษ์รับถ่ายโอน 30 รพ.สต. ตามแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ “บุ่นเล้ง” ระบุ เป็นโอกาสดีได้ดูแลปชช.เข้าถึงระบบสาธารณสุขทั่วถึง ร่วมมือเครือข่ายสจ.ในพื้นที่ ปธ.สภาฯอบจ.ตรัง ชี้ หมดปัญหาถูกสตง.ทักท้วงใช้งบ

.

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ห้องประชุมธนารมย์ 1 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง(อบจ.ตรัง) เป็นประธานการประชุมบุคลากรถ่ายโอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดตรังทั้ง 30 แห่ง จากทั้งหมด 125 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนรับถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้ ร้อยละ 16  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น ภายใต้พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 200 คน

.

ทั้งนี้อบจ.ตรัง ได้เตรียมความพร้อมในการรับภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการเงินและการจัดสรรทรัพยากร และด้านการพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต เพื่อให้การรับภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง

.

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกอบจ.ตรัง

.

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกอบจ.ตรัง กล่าวว่า ในการปฏิบัติราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ทุกท่านยึดถือข้อกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพประชำชนแบบองค์รวม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม และอบจ.ตรังยืนยันว่าดูแลภารกิจที่รับโอนมาอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องมิติการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน บุคลากร และมั่นใจว่าการรับโอนภารกิจในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการได้ทั่วถึง ประกอบกับอบจ.ตรัง มีสมาชิกสภาจังหวัด(สจ.) ที่ทำงานในระดับพื้นที่ ก็จะทำหน้าที่ร่วมกับรพ.สต.ในการดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี

.

นายกิตติเดช วรรณบวร ประธานสภาอบจ.ตรัง

.

ด้านนายกิตติเดช วรรณบวร ประธานสภาอบจ.ตรัง กล่าวว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานบริการด้านสาธารณะสุข ที่สอดคล้องกับพ.ร.บ.อบจ. ซึ่งจะไม่ถูกตีความในเรื่องอำนาจการดำเนินงานอีกต่อไป เพราะการรับโอนโดยชอบตามกฎหมาย อบจ.ก็จะสามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(ส.ต.ง.) เคยทวงติงและนำไปสู่การตีความอำนาจหน้าที่ในเรื่องโครงการตรวจสุขภาพประชาชนของอบจ.ตรัง ก็จะหมดไปเมื่อมีการรับโอนรพ.สต.อย่างถูกต้อง และยืนยันว่าจะไม่มีอุปสรรคข้อติดขัดใดๆอีก

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

Categories

อบจ.ตรัง ชวนเที่ยวงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” เล่าวิถีวันวาน ชมวิกหนังจำลอง 10-12 พ.ค.นี้

ตรัง-อบจ.ตรัง ชวนเที่ยวงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าห้วยยอด” เล่าวิถีวันวาน ชมวิกหนังจำลอง ชิมเมนูท้องถิ่นรสเลิศ 10-12 พฤษภาคมนี้

ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกาตรัง ตำนานชุมชนเมืองท่ากงสีเก่า สุดฟินชิมอาหารทะเล-แลลิเกป่า ศิลปะการแสดงโบราณปักษ์ใต้สนุกครื้นเครงหาชมยาก

ตรัง-ย้อนวันวานเมืองเก่าสิเกาตรัง ตำนานชุมชนเมืองท่ากงสีเก่า เปิดเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอแสนสงบ อ่าวสิเกาอุดมสมบูรณ์ สุดฟินชิมอาหารทะเล-แลลิเกป่า ศิลปะการแสดงโบราณปักษ์ใต้สนุกครื้นเครงที่หาชมได้ยาก ส่งต่อสืบทอดด้วยใจรัก

หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว

ตรัง-หนึ่งเดียวในไทย ขบวนรับเจ้าสาวชาวไทยมุสลิม ในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” ท่าข้าม-หยงสตาร์-ทุ่งยาว สุดครึกครื้น ชิมแกง 4 กษัตริย์-ขนมซีด่ะ โรแมนติกชมพระอาทิตย์ตกทะเล สีสันประธานหมุนเครื่องเรือเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2567 ที่แหลมหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors