ผู้ว่าตรัง ชงงบ พัฒนาท่าเรือปากเมงอีก “บุ่นเล้ง-กิจ” นำกมธ.คมนาคมเยี่ยมท่าเรือนาเกลือ ชง ขุดลอกร่องน้ำ ตัดถนน ยกเว้นค่าเช่าอาคาร ขอปล่อยเช่าช่วง

“ผู้ว่าตรัง” ชงงบ พัฒนาท่าเรือปากเมงอีก ปรับถนน-ภูมิทัศน์ ขุดลอกร่องน้ำอีก 28 ล้าน เผย ของบกองทุนดิจิทัลวางระบบท่องเที่ยวทันสมัย ด้าน “บุ่นเล้ง-กิจ” นำกมธ.คมนาคมเยี่ยมท่าเรือนาเกลือ ชง ขุดลอกร่องน้ำรับเรือใหญ่ ตัดถนนเข้าท่าเรือ ยกเว้นค่าเช่าอาคาร ขอธนารักษ์ ปล่อยให้เอกชนเช่าช่วงบริหารได้


.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมคณะ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตรัง โดยมีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง พร้อมคณะให้การต้อนรับ และมีนายกิจ หลีกภัย อดีตนายก อบจ.ตรัง นายอำเภอกันตัง ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ผู้แทนด่านศุลกากรกันตัง ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย

.

ทั้งนี้นายบุ่นเล้ง ได้บรรยายสรุปข้อมูลลักษณะทางกายภาพบริเวณท่าเรือ พื้นที่หน้าท่าและพื้นที่หลังท่า ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ การบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาหรือแนวทางแก้ไข โดยขอให้ผลักดันการขุดร่องน้ำหน้าท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือจากเดิมมีความลึกประมาณ 5.5 เมตร ให้ลึกลงอีก 1-1.5 เมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินเรือบรรทุกน้ำหนักเกิน 4,000 ตันกรอส และขอให้ตัดเส้นทางถนนไปท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือใหม่ เริ่มจากถนนสายต้นชด – นาเกลือ เพื่อร่นระยะเวลาขนส่งสินค้า รวมถึงการขอปรับลดค่าเช่าหรือยกเว้นค่าเช่าอาคารราชพัสดุ (อาคารท่าเทียบเรือนาเกลือและอาคารประกอบ) จากกรมธนารักษ์ และขออนุญาตกรมธนารักษ์ให้มีการเช่าช่วงหรือบริหารจัดการแทน ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมธนารักษ์

.

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง ผู้แทนทางหลวงชนบทตรัง ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นข้อเสนอของ อบจ.ตรัง เพื่อร่วมหาช่องทางในการแก้ปัญหา และเพิ่มศักยภาพของท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ และคณะได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและฟื้นฟูกิจการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือให้มีรายได้มากขึ้นต่อไป

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกฯอบจ.ตรัง

นอกจากนี้ สำหรับแนวทางการบริหารจัดการท่าเรือสำคัญอีกแห่งของจังหวัดตรัง คือ ท่าเรือปากเมง ซึ่งเป็นท่าเรือท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เคยเดินทางมาเป็นประธานเปิด งบก่อสร้างราว 140 ล้านบาทนั้น นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลนั้น มีแหล่งท่องเที่ยว ที่มีเกาะแก่งที่มีความสวยงามมากมาย ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวทยอยมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เพราะว่าจังหวัดตรัง มีสนามบินสามารถเดินทางมาได้สะดวก แนวทางการพัฒนาหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเปิดท่าเทียบเรือหาดปากเมง ก็ได้มีการพัฒนาให้ท่าเทียบเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นถนนทางเข้ามาสู่ท่าเทียบเรือที่หาดปากเมง เรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง เรื่องของงบประมาณปี 2566 ที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมด้านภูมิทัศน์ และในเรื่องของห้องน้ำ นอกจากนี้ในปี 2566 ทางกรมเจ้าท่า ได้รับงบประมาณ 28 ล้านบาท ในการขุดลอกร่องน้ำบริเวณ ท่าเทียบเรือหาดปากเมงในระยะทางประมาณ 2,000 กว่าเมตร เพื่อจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินเรือที่จะเข้าออก เรือท่องเที่ยวก็จะได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ในการที่จะเข้ามาจอดที่ท่าเทียบเรือ

.

นายขจรศักดิ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้แนวทางในการพัฒนาท่าเทียบเรือ ที่จังหวัดขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดิจิทัล ในการที่จะพัฒนาท่าเทียบเรือหาดปากเมง ให้เป็นท่าเทียบเรือที่ทันสมัย ก็คือในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอนาคต จะสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว เช่น การจัดทำลิสแบรนด์ในการที่จะเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยว ข้อมูลการ ประกันภัยทางทะเล รวมถึงข้อมูลจำเป็นที่สำคัญอื่นๆ เช่น ประวัติการเจ็บป่วย ถ้าเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะมีประวัติของนักท่องเที่ยวซึ่งจะสะดวกในเรื่องของการช่วยรักษาพยาบาล ได้อย่างทันท่วงทึ สิ่งต่างๆ ที่ดำเนินการนั้นเป็นการรองรับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว และเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในทะเลตรัง

.

นายขจรศักดิ์กล่าวด้วยว่า ในส่วนของงบประมาณที่จะปรับปรุงถนนกับไฟฟ้า ได้ดำเนินการไปแล้วปี 2564 – 2565 ส่วน 2566 จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามเพิ่มมากขึ้น ส่วนกองทุนดิจิทัลได้ของบประมาณไปแล้ว น่าจะทราบผลประมาณปลายปี 2565 นี้ ซึ่งก็จะดำเนินการได้ในปี 2566 สำหรับจุดเด่นของทะเลตรัง นอกจากจะมีธรรมชาติที่มีความสวยงาม และมีความสมบูรณ์ มีสัตว์ทะเลหายาก และพะยูน คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ รวมกับความพร้อมที่มีอยู่ การอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องการวางมาตรการของเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลความรักษาปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว จะทำให้นักท่องเที่ยว มีความมั่นใจและอยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดตรังอย่างแน่นอน

. ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
ท่าเรือปากเมง

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest

Social Media

Most Popular

Categories

สุดแปลก “คุกกี้กุ้งแห้ง” ถูกใจไม่เน้นหวาน แต่หอมอร่อย อดีตดีไซน์เนอร์สาวย้อนขนมความทรงจำวัยเด็ก หนุนประมงพื้นบ้าน เน้นขายออนไลน์

ตรัง-สุดแปลก “คุกกี้กุ้งแห้ง” ถูกใจสายไม่เน้นหวาน แต่หอมอร่อย อดีตดีไซน์เนอร์สาว ย้อนเมนูขนมความทรงจำในวัยเด็ก ทำจนได้รสชาติความอร่อยที่ลงตัว สนับสนุนประมงพื้นบ้าน เน้นขายออนไลน์ผ่านเพจ

ทัพนักกีฬาไทย-เทศ เรือนหมื่นร่วม “ตรังเกมส์” ครั้งที่ 25 มหกรรมกีฬารร.กีฬาแห่งประเทศไทย 20-29 ก.ค. ชูมาสคอต “พะยูน”

ตรัง-ทัพนักกีฬาไทย-เทศ เรือนหมื่นร่วม “ตรังเกมส์” ครั้งที่ 25 มหกรรมกีฬารร.กีฬาแห่งประเทศไทย ตรังพร้อมเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ 20-29 ก.ค. 19ชนิดกีฬา ชูมาสคอต “พะยูน” ชวนเชียร์ ชวนเที่ยวตรัง

“จระเข้” ชูนโยบายยั่งยืน จัดกิจกรรม “Jorakay Green Earth : พาหัวใจ สีเขียวไปร่วมปลูกป่า” ผนึก “กรมทช.” นำร่องปลูกป่าชายเลน 63.5 ไร่ในตรัง ลุยสร้างคาร์บอนเครดิต

ตรัง-“จระเข้” ชูนโยบายยั่งยืน จัดกิจกรรม “Jorakay Green Earth : พาหัวใจ สีเขียวไปร่วมปลูกป่า” ผนึก “กรมทช.” นำร่องปลูกป่าชายเลน 63.5 ไร่ ในจังหวัดตรัง ลุยสร้างคาร์บอนเครดิต-เปิดกลยุทธ์ 5SD สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รองอธิบดีกรมทช. ดึงเอกชนปลูกป่าชายเลนสร้างคาร์บอนเครดิต นำที่ดินทวงคืนผืนป่ากลับมาฟื้นฟู ตั้งเป้าทั้งประเทศ 3 แสนไร่ ระยะ 10 ปี

ค้นหาหัวข้อข่าวที่คุณสนใจ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors